Csabacsűd

Array
Legfrissebb híreink
Csabacsűd története és népélete

Csabacsűd település alapításának 90. évfordulója alkalmából megjelent Dr. Sindely Pál Csabacsűd története és népélete című könyve.

A kötet megvásárolható a Nagyközségi Könyvtárban (5551 Csabacsűd, Szabadság u. 44.) a könyvtár nyitvatartási idejében.

 
I. Becsület Félmaraton és XXI. Futógála

Regisztrációs lap

 
HIRDETMÉNY
2015. március 20. péntek, 12:31

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége (57000 Gyula, Megyeháza u. 5-7.; tel: 66/463-043 vagy 362-944, fax: 66-364-755; Internet: http://tiktvf.zoldhatosag.hu/egyeb/tiktvf/frame.htm; email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) értesíti az érintetteket, hogy a Pulyka-Profit Kft. előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett (95056/2014., 10036/2015. ikt. sz.) a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségén a Csabacsűd, külterület 027/2 hrsz.-ú pulykahizlaló telep állomány-növelése és technológiai korszerűsítése kapcsán.

A dokumentáció elbírálása során - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi CXL. törvény 63. § (1) bekezdésének b) pontja alapján - a felügyelőség

2015. március 27. napján 10:00 órai kezdettel

lakossági közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségének tárgyalóterme (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.)

Bővebben...
 
Hirdetmény

Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korából a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. 2015. szeptember 1-től kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás.

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.
(2). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Óvodánkban a leendő kiscsoportos óvodások beíratása a felsorolt munkanapokon lesz:

2015. április 20. (hétfő) 7:30 – 17:00 óráig
2015. április 21. (kedd) 7:30 – 17:00 óráig

A beíratás helyei: Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
Csabacsűd, Petőfi u. 57/2. óvónői szoba
Örménykút, Tessedik u. 28. óvónői szoba

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája

Csabacsűd, 2015. február 24.

Kórógyi Angyalka
Óvodavezető

 
Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
2015. március 19. csütörtök, 13:09

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központ Statisztikai Hivatal Csabacsűd településen a KSH elnöke által 2015. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
2003 Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközhasználatáról (éves kikérdezés május 2 - május 24.)

Bővebben...
 
Tájékoztatás
2015. március 18. szerda, 14:32

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tisztelettel tájékoztatjuk az elkövetkező időszak csatornaberuházással kapcsolatos munkálatairól. A következő három hónap során az eddigieknél is jobban szükség lesz az összetartásra, a közös felelősségérzetre, mert a szennyvízcsatorna építés során a szokatlanul magas és a sok évi átlagot jóval meghaladó talajvízállás miatt vákuum kutas talajvízszint süllyesztés vált szükségessé. A talajvízszint süllyesztés során a kitermelt talajvizet pedig csak településünk kiépített csapadékvíz elvezető hálózatán keresztül tudjuk elvezetni.

A csapadékelvezető árkokat ezáltal funkciójuknak és rendeltetésüknek megfelelően a talajvíz elvezetésére használjuk.

A vákuum kutas talajvízszint süllyesztéssel érintett utcák: Táncsics utca, Kossuth utca, Iskola utca, Dózsa György utca, Petőfi utca és a Szabadság utca egy-egy szakasza.

Tervezett vízelvezetés útvonala:
1. ág: Kossuth utca, Somogyi utca, József Attila utcai nyílt árkokban
2. ág: Iskola utca, Bacsó utca, Somogyi utca, József Attila utcai nyílt árokban

Kérjük, segítsék a kivitelező munkáját, adják meg a támogatást a pontos és gyors kivitelezéshez, hiszen a szennyvíz csatorna-hálózat az Ön érdekében, a környezete védelméért épül. Kérjük, hogy az üzemelő vákuum kutas talajvízszint süllyesztő berendezésekhez ne nyúljanak, mert a berendezés esetleges hirtelen leállásával az utcában húzódó közművezetékek megsérülhetnek és jelentősen meghosszabbodik a kivitelezési idő is.

Előre is elnézésüket kérjük az esetlegesen előforduló kellemetlenségekért és megértésüket, szíves türelmüket köszönjük.

Bődi János elnök-vezérigazgató sk. Molnár József polgármester sk.
INTEGRÁL Építő Zrt. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
 
Ebzárlat és legeltetési tilalom
2015. március 17. kedd, 09:39

Dr. Laczó Pál járási főállatorvos a Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal teljes illetékességi területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 2015. március 28-tól 2015. április 16-ig.

Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

 
Értesítés

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvényben előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást,
kémények seprését, ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát
Csabacsűd településen
2015.01.06-2015.04.30. időpontban fogjuk végezni.

Kérjük, tegyék lehetővé, hogy dolgozóink az ingatlanba be tudjanak jutni annak érdekében, hogy a munkát elvégezhessék.

Amennyiben Önnek a fenti időpont nem megfelelő, kérjük, szíveskedjen jelezni az alábbi telefonszámon.

Cím: 5540 Szarvas, Béke köz 6.
Telefon: +3666/312-328

Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft.

 
Tájékoztatás szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól
2015. március 03. kedd, 06:50

2015. március 05-án hatályba lép az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), amelyben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen.

A BM rendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A katasztrófavédelmi hatósági engedély nem mentesíti az érintettet az egyéb engedélyek beszerzése alól. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Bővebben...
 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
2015. február 12. csütörtök, 06:49

A "Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program" elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt hálózatrekonstrukciós munkáinak a települést érintő 2015. I. negyedévi várható kivitelezési munkái:

Helyszín Műszaki tartalom
József Attila u. Gerincvezeték építés
Szabadság u. Gerincvezeték építés
József A. u. 7. Tűzcsap beépítés
Ady E. u. 1. Tűzcsap beépítés
Szabadság u. 25. Tűzcsap beépítés
Szabadság u. 1. Tűzcsap beépítés
Jókai u. - Zrínyi u. sarok Tűzcsap beépítés
Bacsó B. u. 2. Tűzcsap beépítés
Bacsó B. u. 25. Tűzcsap beépítés
Somogyi u. 19. Tűzcsap beépítés
Kossuth u. - Arany u. sarok Tűzcsap beépítés
Arany u. 32. Tűzcsap beépítés
Arany u. 46. Tűzcsap beépítés
Ady u. 22. Tűzcsap beépítés
Ady u. 17. Tűzcsap beépítés
Munkácsy u. - Táncsics u. sarok Tűzcsap beépítés
Kossuth u. - Somogyi u. sarok Tűzcsap beépítés
Munkácsy u. - Bacsó u. Mosatócsomópont kialakítás
Dózsa u. - Petőfi u. Mosatócsomópont kialakítás
Szabadság u. - József A. u. Mosatócsomópont kialakítás
Iskola u. - Jókai u. Mosatócsomópont kialakítás
Vasút u. - Dózsa u. Mosatócsomópont kialakítás
Táncsics u. - Ady u. Mosatócsomópont kialakítás
Szabadság u. - Kossuth u. Mosatócsomópont kialakítás
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2

Keresés

Hasznos linkek

Közlekedés
Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa54
mod_vvisit_counterTegnap65
mod_vvisit_counterA héten54
mod_vvisit_counterMúlt héten764
mod_vvisit_counterEbben a hónapban3347
mod_vvisit_counterMúlt hónapban2837
mod_vvisit_counterÖsszesen202005