Csabacsűd

Array
HIRDETMÉNY
2017. november 27. hétfő, 12:03

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi véleményezési szakaszát Csabacsűd Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának 11/2017. (VI.30.) Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.csabacsud.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Csabacsűd lakossága és a csabacsűdi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. november 27. - 2017. december 18.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2017. december 6., 17.00 órától – 18.00 óráig
Helyszín: Művelődési Ház előtere (5551 Csabacsűd, Szabadság utca 38.)
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően
2017. december 14-ig
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Csabacsűd, 2017. november 27.

Molnár József
polgármester

A véleményezéssel érintett dokumentumok listája:

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):
A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Települési Arculati Kézikönyv letöltése

Településképi rendelet készül(TkR):
Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Településképi rendelet tervezetének letöltése

 

 
Tájékoztatás
2017. október 30. hétfő, 06:54

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázat keretén belül természetbeni támogatást nyújt szociális célú barnaszén formájában annak a Csabacsűd településén állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Csabacsűd településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot, egyedülélők esetén a 85.500.- Ft-ot.

A szociális célú barnaszén támogatás iránti pályázatot 2017. október 30-án 8 órától 2017. november 15-én 16 óráig a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani a hivatali ügyintézésre rendelkezésre álló Eötvös József Művelődési Házban.

Amennyiben élni kíván a pályázati lehetőséggel, a részletek megismerése céljából keresse fel Vargáné Krnák Adriennt, szociális ügyintézőnket.

Letölthető dokumentumok:

 
Ebösszeírás 2017.
2017. október 06. péntek, 06:01

Csabacsűd nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján

2017. október 15. - 2017. november 30. között ebösszeírást tartunk.

Az Ávt. értelmében az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az ingatlan levélszekrényébe kézbesített ebösszeíró adatlapon - az ott tartott minden ebről külön - kell teljesíteni. Az adatlap sokszorosítható.

Az ebösszíró adatlap(ok) leadásának határideje: 2017. november 30. napja 16.00 óra

Letölthető dokumentumok:

 
Pályázati felhívás
2017. október 03. kedd, 12:02

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
2018. évre meghirdeti
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat 2018 szeptemberében kezdeni kívánó,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára.

A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.

Az EPER-BURSA rendszerbe az alábbi linkre kattintva léphetnek be:

Letölthető dokumentumok

 
Ebzárlat és legeltetési tilalom
2017. szeptember 28. csütörtök, 11:39

Dr. Laczó Pál járási főállatorvos osztályvezető a Gyomaendrődi Járási, a Szarvasi Járás és a Szeghalmi Járás ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 2017. szeptember 30-tól 2017. október 26-ig.

Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának határozata innen letölthető.

 
Tájékoztatás
2017. szeptember 13. szerda, 11:24

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzati hivatal épületének felújítása alatt az ügyfélfogadás az Eötvös József Művelődési Házban lesz.

Az átmeneti időszakban a hivatal telefonos elérhetőségei közül kizárólag a (66) 536-411-es telefonszám elérhető.

 
Csabacsűdi Gyermek Labdarúgó Sportegyesület 2017/2018
2017. augusztus 10. csütörtök, 13:57

 
Felhívás
2017. augusztus 04. péntek, 09:50

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának jegyzőjeként az alábbi felhívást teszem közzé:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 82. és 83. §-okban szabályozottan) lehetőséget ad arra, hogy településenként Közművelődési Kerekasztal alakuljon.

A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú társadalmi szervezetek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ezirányú szándékát.

A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.

A fentiek alapján kérem mindazon szervezeteket, akik a törvényi feltételeknek megfelelve részt kívánnak venni a Közművelődési Kerekasztal munkájában, küldjék meg erről szóló írásos határozatukat, továbbá 30 napnál nem régebbi bírósági igazolást a szervezet létezéséről.

Csabacsűd, 2017. augusztus 4.

Kasikné Csík Zsuzsanna sk.
jegyző

 
Eltűntek a határok a magyarlakta települések között
2017. július 24. hétfő, 10:33

Az erdélyi Makfalva, a felvidéki Csata és a Békés megyei nagyközség, Csabacsűd 12-12 diákkal és 2-2 pedagógussal vett részt abban a táborban, ami a határon túl kapcsolatok erősítését szolgálta. Július 17-22-e között a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola vált a vendégek átmeneti otthonává, akik a tantermekben szorosan egymás mellé helyezett ágyakon töltötték az éjszakákat. A Bethlen Gábor Alap támogatásával létrejött program az önkormányzat szándéka szerint csak az első állomás a háromoldalú kapcsolat szorosabbá válásához.

– Úgy gondolom, hogyha a legfiatalabb generáció elegendő impulzust kap az anyaországbeli és a határon túli testvéreinkkel kapcsolatosban, és közös programokon veszek részt, létrejöhet egy olyan baráti kötelék, amely később remélhetőleg tovább erősödik. Fontos, hogy továbbra is éljen az a gondolat, hogy összetartozunk, egy nép vagyunk – vélekedik Molnár József, a nagyközség polgármestere.

A kirándulások közös nevezőjét a magyarság jelentette. A csoport ellátogatott többek között Gyulára, ahol megtekintette Erkel Ferenc szülőházát, délután pedig egy felhőtlen lubickolást is beiktattak a Gyulai Várfürdőben. Mindemellett jártak Szarvason is, a történelmi Magyarország mértani középpontján, pénteken pedig végigjárták 17 stációból álló, 1250 m hosszú Történelmi Emlékutat.

– A határon túli magyarokban sokkal erősebb az identitástudat. Az itt élőknek, különösen a fiataloknak ez nem túl sokat jelent, mert ők egyszerűen csak magyarok, és nem is nagyon ismerik még történelmünknek ezt a fejezetét. Minden eszközt megragadunk, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek egymáshoz, és összebarátkozzanak. Pl. teszünk Kondorosra egy biciklitúrát, amelyet megelőzően minden csabacsűdi táborozó választott két vendégeket, akiknek ő maga szerzi be a kerékpárját – utal Pljesovszki Mihály intézményvezető helyettes a fiatalok között érzékelhető szemléletbeli különbségre.

A táborlakók az egész napos kirándulás és a tikkasztó nyári hőség ellenére is fáradhatatlanok voltak. Uzsonna előtt még kiválasztották kedvenc iskolai játékukat, tollasoztak, labdáztak vagy pin-pongoztak, esetenként kis csoportokba verődve jóízűen beszélgettek.

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert még soha nem jártam Magyarországon. Nagyon jól érzem magam, jól kijövök a többiekkel. Megkérdeztem a nevüket, hogy később bejelölhessem őket a Facebookon, és online tarthassuk a kapcsolatot. Remélem, jövőre visszajöhetek – mondja őszinte lelkesedéssel a 12 esztendős Dénes Attila Norbert, aki az alig ezerfős erdélyi településről, Makkfalváról érkezett.

Egyetlen témáról azonban senki sem beszélt szívesen. Ottjártunkkor ugyanis mindössze két nap volt hátra a végső búcsúig, a hazautazásig. Egyetlen vigaszként csak az szolgált, hogy Csabacsűd nem engedte el teljesen a csataiak kezét, hanem egy kisebb delegáció velük utazott, hogy részese lehessen a július 22-i felvidéki falunapnak.

 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3

Keresés

Hasznos linkek

Közlekedés
Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa78
mod_vvisit_counterTegnap60
mod_vvisit_counterA héten203
mod_vvisit_counterMúlt héten697
mod_vvisit_counterEbben a hónapban1035
mod_vvisit_counterMúlt hónapban3551
mod_vvisit_counterÖsszesen401816